Kwaliteit en kennis

Kwaliteit
Kwaliteit is bij ons belangrijk. Wij werken zoveel mogelijk evidence based en volgens de geldende richtlijnen. Wij hechten veel waarde aan patient tevredenheid en daarom laten we onze kwaliteit toetsen door patiënten. Door een open communicatie kunnen we elkaar aanspreken op elkaars handelen en is er ruimte voor intervisie binnen en tussen de disciplines.

 

Kennis
De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel. Om bij te blijven is de behoefte aan scholing groot. Daarnaast voelen we ons verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe professionals. Het opleiden leidt ook tot verbetering van ons eigen professioneel handelen en houdt ons goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen ons eigen vakgebied.