Positieve Gezondheid, integrale en persoonsgerichte zorg

Wij werken met de definitie van positieve gezondheid; Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven (definitie van Machteld Huber).

 

In deze methode van gezondheid staat de mens centraal, niet de ziekte.

Mensen voelen zich in hun kracht aangesproken en niet in hun zwakte.

Misschien heeft iemand wel een diagnose van een ziekte, maar er is een heel groot gebied waar hij of zij wel gezond is. Die gezondheid kan nog versterkt worden.

Positieve Gezondheid bestaat uit zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, de spiritueel-existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Deze zes hoofddimensies hebben een onderverdeling in ‘aspecten’.
Er wordt integraal gekeken naar ziekte/gezondheid en (de relatie met) huisvesting, financiële situatie, gezinssituatie en dagbesteding.

 

Wij vinden het belangrijk dat de patiënt/cliënt medeverantwoordelijk is voor het zorgproces en bevorderen de zelfredzaamheid door hen te stimuleren van hun eigen kracht uit te gaan. Wij bieden de hulpverlening die nodig is, zonder dat dit leidt tot onnodige onafhankelijkheid. Samen met de patiënt worden beslissingen genomen en een plan van aanpak opgesteld.