Wij zijn blij u weer te kunnen helpen!

In overleg met de overheid zijn er richtlijnen opgesteld waarmee de therapeuten, die aanwezig zijn in ons centrum, de behandelingen op een zo veilige manier kunnen voortzetten. In het centrum hebben we verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen op basis van de door het RIVM goedgekeurde richtlijnen. Waar nodig maken we gebruik van beschermingsmiddelen, zodat de veiligheid gewaarborgd is.

Leest u, voordat u naar het centrum komt, de voorzorgsmaatregelen goed door.

Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Partners en Team Beweeg- & Gezondheidscentrum Harga