werkzaamheden sportpark Harga

Vanaf maandag 12 april 2021 gaat starten met de aanleg van een nieuwe rotonde ter hoogte van
de kruising Hargalaan-Olympiaweg-Van der Valk. Met de aanleg van deze rotonde zal de
doorstroming en verkeersveiligheid op de Hargalaan verbeterd worden.
Als gevolg van de werkzaamheden zal de aansluiting van de Olympiaweg met de Hargalaan,
tijdelijk aangepast worden.

Zie onderstaande brief.

Bewonersbrief aanleg Rotonde Hargalaan