FM Coaching

FHCoaching is de praktijk voor leefstijlcoaching en samen met Fernhout Fysiotherapie bieden wij de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) de BEWEEGKUUR aan. Dit leefstijlprogramma duurt twee jaar en is gericht op het realiseren van gezondheidswinst voor mensen vanaf een matig gewicht gerelateerd gezondheidsrisico. In deze interventie staat een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal. Er zijn verschillende zorgprofessionals betrokken, namelijk uw huisarts, een leefstijlcoach, een fysiotherapeut en een diëtist. Linda ter Horst is de leefstijlcoach en begeleidt u in het GLI traject. Een GLI programma wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is daarmee kosteloos. Er is wel een verwijzing van uw huisarts nodig. Voor meer informatie neemt u contact op met 010 461 46 44  info@fhcoaching.nl